" آسفالت کاری در مامونیه شرکت خورشید راه

آسفالت کاری در مامونیه

آسفالت کاری در مامونیه

اجرای آسفالت کاری 

آسفالت کاری در مامونیه

مراحل اجرای آسفالت کاری در شهرها و شهرستان ها، بخش های مختلفی دارد که با رعایت استانداردهای لازم می توان انتظار داشت اجرای آسفالت از کیفیت مطلوب و دوام بالایی برخوردار باشد. برای این که آسفالت کاری به نحو صحیح و به گونه ای که پس از مدتی دچار ترک نشود، صورت بگیرد، دقت در انجام کار و بهره گیری از افراد با تجربه و متخصص لازمه کار است. در بخش های قبلی مقاله به توضیح انواع آسفالت و کاربردهای مختلف آن پرداختیم. در این قسمت از مقاله قصد داریم به مراحل اجرای آسفالت کاری و اطلاعات لازم در این خصوص بپردازیم.

مرحله زیر سازی

اولین اقدام جهت اجرای آسفالت، آماده سازی سطح می باشد. در این مرحله اموری مانند مسطح سازی، رفع ناهمواری ها، جدول بندی، شیب سازی و… پیش از آسفالت کاری روی سطح انجام می شود. در این مرحله سطح مورد نظر را با مصالحی مثل شن و سنگ ریزه می پوشانند. سپس آن را با گریدر صاف می کنند و پس از آب پاشی غلتک ها را از آن عبور می دهند تا سطح صاف و هموار شده و برای مراحل بعدی آماده شود.

مرحله قیر پاشی

در این مرحله با دستگاه قیرپاش روی سطح را قیر می پاشند. این کار برای این است که منافذ موجود در سطح که با شن و سنگ ریزه یکنواخت شده پر شود و سطح کاملا یکدست و یکپارچه گردد. و نیز هنگامی که آسفالت روی آن پخش می شود چسبندگی بهتری داشته باشد. در این مرحله دقت در کار، توجه به دمای لازم و رعایت سایر استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالب مرتبط:

پخش آسفالت در تهران وکرج
اجرای آسفالت در تهران ودر کرج
آسفالت کاری ارزان