" آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی و 1 از بهترین

آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی

برای آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی، به مجموعه عملیاتی برای ایجاد یک جاده بر روی زمین بین ۲ نقطه

با عرض مشخص است که شامل کارهایی مانند زیرسازی، روسازی، قرار دادن جدول و علائم راهنمایی و رانندگی در جاده است.

برایکسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی در این مقاله با ما همراه باشید.

مراحل انجام راه سازی

مرحله اول آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی

در ابتدای مسیر راهسازی، باید یک نقشه توپوگرافی که مشخصات فیزیکی زمین برای ناحیه جاده را در بردارد را تهیه کنید.

حتما این نقشه باید دارای منحنی های میزان باشد، همچنین در این مرحله از راهسازی، باید مشخصات زمینی که قرار است جاده در آن ساخته شود مشخص شود.

نوع زمین می تواند به صورت دشتی تپه ماهوری یا کوهستانی باشد.

سپس مشخصات مربوط به جاده مانند اینکه تعداد خطوط عبور در مسیر رفت و برگشت و درجه راه باید مشخص شود.

سرعت طرح و حداقل و حداکثر شیب مجازی که این جاده می تواند داشته باشد، را نیز باید مشخص کنید.

مرحله دوم

در این مرحله از آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی باید پرگارزنی راه انجام گیرد.

در ابتدا باید شعاع مناسب را با توجه به مقداری که در مرحله قبل و از مقدار شیب به دست آوردید، محاسبه کنید.

سپس از ابتدای جاده تا انتهای جاده دایره هایی با شعاع محاسبه شده رسم کنید، به گونه ای که کل مسیر را پوشش دهد.

مرحله سوم

آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی

این مرحله از آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی یکی از مهمترین مراحل در راهسازی است. در این مرحله باید خطوط شکسته مشخص شوند.

برای مشخص کردن خطوط شکسته در راه، نیاز است به مواردی توجه فرمایید.

از جمله اینکه جاده طراحی شده شما باید تعداد شکستگی ها و انحناهای کمینه داشته باشد.

همچنین زاویه ای که مسیر را منحرف می کند باید حداقل مقدار خود باشد. با در نظر گرفتن این موارد محل خطوط شکسته را تعیین کنید.

همچنین قوس های قائم مسیر را نیز طراحی کنید. اگر به نکات گفته شده دقت کنید، می توانید خطوط شکسته بهینه را طراحی کنید.

بیشتر بدانید : قیرگونی در کرج

مرحله چهارم

در این مرحله آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی، پروفیل طولی و خط پروژه را می بایست رسم کنید.

برای رسم پروفیل طولی، یک منحنی دو بعدی رسم کنید.

بعد افقی این منحنی شامل فاصله از ابتدای جاده و بعد عمودی آن شامل ارتفاع نقطه های زمین است.

برای اینکه نقاط مختلف را بر روی منحنی مشخص کنید، فاصله های بین نقاط را بر اساس نوع زمین که در مرحله اول مشخص شد، در نظر بگیرید.

برای رسم خط پروژه نیز کافی است از مقدار شیب طولی که در مرحله اول مشخص شد، استفاده نمایید.

مرحله پنجم

این مرحله از آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی شامل روسازی جاده و ترافیک قرار گرفته در آن است.

روسازی راه مرحله ای است که بر روی لایه آخر خاک متراکم شده انجام می شود و شامل زیر اساس، اساس، یک لایه از آسفالت یا بتن است.

مقدار هر یک از اینها را باید بر اساس محاسبات به دست آورد. این بخش از راهسازی با هدف افزایش مقاومت زمین در

برابر فشاری که از سمت لاستیک ماشین بر آن وارد می شود، انجام می گیرد.

مرحله ششم

در این مرحله از آشنایی با اصول و اصطلاحات اولیه راه سازی، نقاط عرضی می بایست رسم شوند. برای رسم این نقاط باید به ۲ نکته توجه کنید:

برای محل هایی که دارای خاکبرداری هستند، باید آب روهای طولی رسم شوند.

شیروانی هایی که برای خاکبرداری رسم می شوند تا حد امکان باید دارای شیب کوچک و ملایم باشند.

برای هر ایستگاه باید مقاطع عرضی بر اساس مقادیر ارتفاع نقطه های وسط، چپ و راست جاده از پلان و اختلاف ارتفاع

بین نقطه میانی جاده با خط پروژه که در مرحله چهار به دست آمد، رسم شود.

بیشتر بدانید : خدمات آسفالت کاری

یکی از شرکت های بزرگ در حوزه راه سازی و راههای بین المللی شرکت vinic می‌باشد

اصطلاحات رایج در راه سازی

بانکت : ایجاد پله در کف خاکریزهای ناهموار

دراواسیون : بازگشایی مسیر جریان آب در ورودی یا خروجی یک پل

تنقیه : تمیز کردن و باز کردن و برداشتن گل و لای از پل موجود

ژوئن : همون درز انبساط

دور (با تلفظ dever) : شیب عرضی راه

بیه : زاویه انحراف آکس یک پل نسبت به عمود بر جاده

بستر روسازی (سابگرید) : به سطح زیر روسازی راه می گویند.

راکفیل (سنگریزی) : خاکریزی که حداقل بیش از ۳۰% مخلوط سنگی با دانه های بزرگتر از ۶ اینچ داشته و می توان در لایه های ۳۰ تا ۶۰ cm استفاده کرد (ضخامت خاکریز معمولی حداکثر ۱۵ cm است).

طبق نشریه ۱۰۱ تا ۱ متر مانده به سابگردید (بستر روسازی) می توان از راکفیل استفاده کرد.

VSS : آزمایش سنجش ظرفیت باربری راکفیل.

آور سایز : خارج از رنج بودن (بزرگتر بودن) اندازه مصالح سنگی در منحنی دانه بندی.

پاکت : به جام بیل مکانیکی یا لودر می گویند۰۰

پیکور : چکش هیدرولیکی (که به جای پاکت بیل مکانیکی نصب می شه)

کوله : به دیوار پل می گن.

باربکان : لوله هایی که جهت زه کشی آب در کوله و دستک پلها ( یا هر جای دیگه) مورد استفاده قرار می گیرند (در هنگام بتن ریزی نصب می شن.)

استرپینگ : برداشت خاکهای نباتی (راهسازی)

واریانت : تغییر نقشه مسیر راه به علل مختلف (راهسازی)

برم : ایجاد پله در ترانشه هایی که معمولا از ۸ متر بیشتر باشند برای جلوگیری از افتادن سنگ در مسیر راه و همچنین پایداری بیشتر شیب خاکبرداری./معمولابه عرض ۳ متر.

سیل کت : به نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می گردد که به منظور بهبود راه آسفالت

و نیز غیر قابل نفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بکار برده می شود.

پریمکت : اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش قشر آسفالت آنجام می گردد قیر پریمکت که در سطح راه شنی پخش می گردد.

تک کت : پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و چسبندگی با قشر آسفادلتی که متعاقباً روی آن پخش می شود.

اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.