" تراشه آسفالت(آسفالت سرد) چیست؟ شرکت خورشید راه

تراشه آسفالت

تراشه آسفالت

امروزه در ساخت جاده،  باند فرودگاه ها و پشت بام ساختمان‌ها از ماده ای استفاده می شود که به آن آسفالت می گویند. برای شناختن بهتر این ماده  با وبسایت  همراه باشید.

آسفالت سرد (Cold Mix) محصولی صنعتی-شیمیایی است که از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون و قیرآبه‌ها تشکیل می شود. مواد اولیه این محصول در دمای محیط مخلوط می شوند. در تهیه برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است قیر بر حسب ضرورت گرم و مرطوب باشد، اما باقی مصالح تشکیل دهنده به شکل سرد وخشک و بدون گرم شدن با قیر مخلوط می‌شوند. مخلوط‌های آسفالت سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند MC-3000 یا SC-3000 تهیه می‌شود، عملاً مانند آسفالت گرم باید در درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم شود. آسفالت سرد را می‌توان در مسافت‌های زیاد حمل و سپس پخش کرد و یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد.

مطالب مرتبط:

آسفالت کاری در تهران

آسفالت کاری ارزان

تراشه آسفالت

به لحاظ کاربرد، آسفالت سرد مشروط بر آن که تمام ضوابط و معیارهای طراحی و محدودیت‌های ترافیکی مسیر را رعایت کرده باشد در کلیه لایه‌های روسازی کاربرد دارد. آسفالت سرد در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس قیری برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

تراشه آسفالت

تراشه آسفالت

بیشتر بخوانید

بد نیست در خصوص تفاوت انواع آسفالت اطلاعاتی داشته باشیم.