" جدول بندی خیابان و جدول کاری جوی آب - شرکت خورشید راه

جدول بندی خیابان و جدول کاری جوی آب

کلیه عملیاتی که برای جدول بندی خیابان انجام می دهیم به این علت که محوطه موجود در خیابان ، پیاده رو و فضای سبز بین مالکین زمین ها تقسیم بندی شود، به انجام می رسانیم، در این خدمت از جدول هایی خاص و پرسی که با عنوان جدول خیابان تعریف می شود، به شکل قطعات بتنی پیش ساخته هستند که در دو قالب پرس بتنی خشک و پرس بتنی خیس  ساخته می شوند. انجام و پیاده سازی هر کدام از این شیوه ها از امتیازها و عیوبی است که با بررسی این مقاله و واکاوی بلوک ها و جداول به آن ها می پردازیم.

جدول کاری جوی آب شهری

بر اساس مواردی که به آن ها اشاره کردیم ، در عملیات جدول گذاری از قطعات بتنی پیش ساخته و در بعضی موارد بتن های درجا را درآنها به کار می بریم. با توجه کم بودن ارتفاع جداول بتنی ، این جداول را بدون آرماتور و در صورت بالا بودن ارتفاع جداول زمانی که رانش خاک زیاد است باید حتما از جدول های بتنی استفاده شود.

در صورتی که بخواهید آبهای سطحی را از محل های عبور و مرور خارج کنید می توانید از کانیو هایی که به شکل Vهستند و بتن های پیش ساخته درجا به کار ببرید.

جداول خیابانی کلیدی ترین نقش را برای ایمن کردن خیابان ها و یا برای جداکردن مسیرهای خیابان ها و کوچه ها از آن ها استفاده می شود.

انواع جدول بندی خیابان شامل موارد زیر هستند:

جدول بندی خیابان

  • جدول گذاری کانیو
  • جدول گذاری نهری
  • جدول گذاری تک جدول
  • جدول گذاری کتابی

تماس با خورشید راه

۰۹۱۲-۲۸۹۸۸۶۵

کلمات مرتبط: پیاده رو سازی ,  جدول گذاری و آبرو سازی , قیمت جدول گذاری , قیمت بلوک بتنی , هزینه جدول کشی , قیمت جدول پیاده رو , جدول کشی باغ