" شرح مختصری از راهسازی و معرفی 1 از بهترین شرکت راه سازی

 شرح مختصری از راهسازی

همیشه وقتی صحبت از شرح مختصری از راهسازی می‌شود اولین تصور ذهنی ما این است که فقط آسفالت جزو شرح مختصری از راهسازی می‌شود.

در حقیقت اینطور نیست و در کلعملیات و شرح مختصری از راهسازی موارد زیادی وجود دارد که در این سایت به

تفکیک به بیان مراحل مختلف این امر می‌پردازیم.

شاید شما هم مثل من روزی اینگونه فکر می‌کردید ولی بعد از کلی تحقیق و مطالعه و بررسی های انجام شده متوجه

نکات ریز و درشت این موضوع شدیم.

عمليات خاكي

عمليات خاكي شامل كليه كارهاي لازمه براي تميز كردن بستر و حريمه راه خاكبرداري و خاكريزي خاك , سنگ و يا

ساير مصالح از مسير و محدوده راه در منطقه عمليات طرح مي باشد.

هرگونه مصالح ساختماني كه از تخريب ابنيه بدست مي آيد پس از دور كردن از بسته و حريمه راه بايد طبق تشريفات

قانوني تحويل صاحبان آن گردد .

سطوحي كه پائين تر از خط زمين طبيعي قرار گرفته اند طبق نظر دستگاه نظارت بايد ريشه كني كامل تا عمق لازمه

انجام شده در بقاياي ريشه ها , علف ها , رستني ها و هرگونه مواد و مصالح نامناسب ديگر نيز از زمين كنده و بدور

ريخته شود تا احتمال مدفون شدن زير خاكريز حريمه راه را نداشته باشد .

چنانچه مسير راه از داخل باغ , قلمستان , منطقه جنگلي عبور نمايد كليه درختان نهال ها و هرگونه رستني ها

بايد از تمامي حريمه و بستر راه قطع و ريشه كني شده و مسير پاك گردد .

چنانچه شاخه درختانيكه در مجاورت مسير قرار گرفته يا شاخه درختاني كه دستور حفظ وحراست آنها داده شده حدود

پنج متر داخل حريمه راه شده باشند اين قبيل شاخه ها بايد از نزديك تنه درخت قطع شوند .

چاله هايي كه در اثر ريشه كني درختان بوجود مي آيند بايد با مصالح مناسب بصورت لايه لايه پر شده و متراكم گردد

تمام منطقه عمليات خاكي با حريم مقدار بايد از هر حيث تميز بوده و زيبايي ديد راه بعد از خاتمه عمليات حفظ گردد .

خاكبرداري و خاكريزي در شرح مختصری از راهسازی

شرح مختصری از راهسازی

در شرح مختصری از راهسازی باید به شرکت راهسازی و ساختمان اشاره کنم که در یک تراز جهانی مشغول به کار و فعالیت هستند، و مرجع خوبی برای راهسازی و ساختمان سازی می‌باشد

برداشت هرگونه مصالح ومواد خاكي , شن وماسه اي , قلوه سنگي و سنگي, ريزشي و لغزشي صرف نظر از جنس و

كيفيت آنها از مسير راه بمنظور تسطيح , شيب بندي وآماده كردن مسير اصلي راه و يا راه هاي ورودي و خروجي و

جاده هاي ارتباطي موضوع عمليات خاكبرداري است.

احداث خاكريز و يا بالا آوردن بستر راه با خاك و سنگ حاصله از برشها و يا با مصالح قرضه موضعي و يا جانبي و

يا قرضه منتخب آماده سازي بستر زمين طبيعي براي ريختن و پخش و كوبيدن مصالح بر روي آن و نيز خاكريزي پشت

پي‌ها وشالوده ها , اطراف ابنيه فني و پر كردن اطراف لوله ها , چاهها وچاهكها وگودال هاي موضعي مشمول عمليات خاكريز است .

خاك هائي كه در خاكريزي مصرف مي شود بايددر لايه هاي يكنواخت و با ضخامت ثابت درعرض خاكريز هاريخته شود.

ترتيب لايه‌هاي خاكريزي

۱-زمين طبيعي دكوپاژ مي شود ( كندن علف هاي هرز و گياهان نباتي ) به ضخامت cm20

۲- در قسمتهايي كه خاكريزي عمق زيادي دارد . از مخلوط با سنگهاي درشت دانه ( راكفيل ) استفاده مي گردد كه به

عنوان مثال اگر كه عمق m8/1 باشد (راكفيل ) m 3/0=5/1-8/1

۳- ۵ لايه ۱۵ سانتي متري خاكريزي مي گردد با تراكم ۹۵%

۴- دو لايه ۱۵ سانتيمتري ساب گريد با تراكم ۱۰۰% طبق مشخصات فني راه

۵- يك لايه ۱۵ سانتيمتري ساب بيس از مصالح رودخانه اي طبق مشخصات فني راه .

۶- يك لايه ۱۵ سانيمتري بيس از مصالح رودخانه اي طبق مشخصات فني راه

۷- دو لايه بيندر به ضخامت ۵ سانتيمتر كه جمعا لايه بيندر ۱۰ سانتيمتر مي‌گردد در قسمت هايي كه تعريضي داريم

لايه اول بيندر با آسفالت جاده اوليه فيكس مي گردد كه به اين حالت لايه دوم بيندر و لايه توپكا روي جاده اصلي اوليه و قسمتهاي تعريضي قرار مي گيرد

۸- يك لايه توپكا به ضخامت ۴ سانتي متر در صد شكستگي ۸۰% (شن)

بیشتر بخوانید

برای غیر قابل نفوذ کردن بستر راه، افزایش مقاومت سایشی و لغزشی آن و نیز بهسازی موقـت رویـه هـای موجود آسفالتی و بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از مواد اولیه با کیفیت و استاندارد برای یک پروژه راه سازی و محوطه سازی امری ضروری است که بایستی رعایت شود