" قشرهای مختلف در سطح راه - شرکت خورشید راه

لایه های راه سازی

بطور کل ترتیب لایه های اصلی زیر زسازی و روسازی راه از بالا ترین لایه تا پایین ترین لایه شامل موارد زیر می باشد

 1. آسفالت توپکا ( رویه )
 2. اندود سطحی ( تک کت )
 3. آسفالت بیندر ( آستر )
 4. اندود نفوذی ( پریمکت )
 5. بلک بیس
 6. اساس
 7. زیر اساس
 8. رسیدن به بستر روسازی یا همان خط سابگرید
 9. لایه های خاکریزی با تراکم های ۹۰ ، ۹۵ و ۱۰۰ درصد
 10. لایه های خاکریزی سنگی ( راکفیل )
 11. بستر تقویتی
 12. بستر طبیعی زمین

کاربرد این لایه ها بسته به مطالعات ترافیکی مسیر می تواند متغیر باشد.

همچنین استفاده از ژئوسنتتیکها نیز زیر شاخه ای از موارد بالا می باشد که آن هم به مشخصات فنی طرح وابسته می باشد .