" پیمانکار جدول - شرکت خورشید راه

پیمانکار جدول

پیمانکار جدول

محوطه سازی و جدول کاری عملیات عمرانی است که برای تقسیم فضاهای شهری، ایجاد جوی برای آب های سطح و هدایت این آب ها و هم چنین زیبایی و استفاده بهینه از محیط است.

محوطه سازی و جدول کاری از خدمات تخصصی عمران به حساب خواهد آمد که لازمست با در نظر داشتن جزئیات اجرایی و مشخصات فنی پروژه انجام خواهد شد.

محوطه سازی و جدول کاریچی می باشد؟

جدول کاری و محوطه سازی از جمله خدمات شهرداری ها می باشد که برای تقسیم محوطه ها و محیط ها مختلف در شهر به منظور ایجاد خیابان های فرعی و اصلی و فضاهای استراحت و سبز، پیاده روها و غیره است.

فرآیند های محوطه ساز و جدول کاری جزئیات اجرایی و عملیات خاص متناسب با محیط خواهند داشت که پیمانکار وظیفه دارد تا مشخصات فنی را با توجه به خواسته های مورد نظر اجرا سازد.

به طور کامل محوطه سازی و جدول کاری از مهترین کارهای جهت زیباسازی و تقسیم محوطه در شهرها می باشد. محوطه سازی و جدول کاری معمولا با قطعات پیش ساخت بتن انجام خواهد شد.

مصالح مورد نیاز برای محوطه سازی

معمولا مصالح  لازم برای این کار قطعات پیش ساخته بتن ها می باشند که می توان بتن درجا هم باشد. نکته قابل توجه در ایجاد جدول بتنی، این می باشد که با توجه به ارتفاع کم این نوع اجدول گذاری ، آرماتور بندی در آن انجام ننخواهد شد.

در حالی که ارتفاع گذاری و رانش خاک بیش از حد مورد نظر است، از جدول بتن مسلح نیز استفاده خواهد شد. یکی دیگر از مصالح که اکثرا شما  در سطح شهر می بینید، کانیو ها می باشند که با مقاطع V شکل و نیم دایره ای برای جمع آوری

آبهای سطحی و راه های ارتباط در کنار خیابانها و داخل کوچه استفاده می شوند.

پیمانکار جدول

پیمانکار جدول

آماده سازی بستر برای جدول کاری

محوطه سازی در نوع های  مختلف اجرا شده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جدول گذاری کانیو، نهری، تک جدول و کتاب، پیاده رو سازی، خیابان سازی و غیره

آماده سازی و بستر سازی اینکار در دو مرحله زیرسازی و روسازی انجام خواهدشدکه این دو نوع  مختلف دارد که عبارتند از:

  • زیر سازی با شفته آهکی: در این مرحله پیاده رو ها با شفت آهکی حاصل از خاک محل و مصالح دیگر ساخته خواهدشد. بعد از انجام اینکار، سخت شدن توسط تشکیل آلومینات و سیلیکات کلسیم انجام می شود.
  • زیر سازی با مخلوط رودخانه ای: هم چنین برای زیر سازی از مخلوط رودخانه ای می توان استفاده نمود که می توان تراکم مناسب را برای بستر سازی پیاده رو ایجاد کرد.
  • زیر سازی با بلوکاژ: این نوع  زیرسازی در مواردبی اهمیت انجام خواهد شد و با استفاده از قلوه سنگ ها و شن و ماسه، تراکم مورد نظر پوشانده خواهد شد.

مرحله آخر روسازی می باشد که برای جلوگیری از فرسایش با بتن درجا، فرش های موزائیکی و سیمانی و یا آسفالت انجام خواهد شد.

جدول کاری معابر:

از جدول کاری در معابر برای جدا کردن راه عابران پیاده از خیابان‌ و هم چنین جوی آب‌در سطح شهر استفاده خواهد شد. جدول‌ها از جنس بتن یا پیش‌ساخته می باشند. یکی از اصول مهم برای جدولکاری زیرسازی میباشد.

بعد ارتفاع جدول بعد از خاکبرداری، اصولی‌ترین نکته جدول کاری می باشد. درزهای انبساطی و بندکشی به طور کاملا منظم و با مواد مخصوص بین جداول کشیده خواهد شد. جدول کاری در بعضی از موارد کامل کننده پروژه سنگ فرش کردن معابر می باشد.

قیمت جدول کاری:

قیمت جدول کاری به تنوع مواد و مصالح، مدل جدول کاری (کانیو، نهری و تک جدول) بستگی خواهد داشت. هم چنین قیمت اخر انجام پروژه به مواردمثل حفر مسیر جدول و جمع آوری نخاله بستگی خواهد داشت.

شرکت خورشید راه با ارائه بهترین خدمات جدول کاری و نقاشی جدول سعی در ارائه ایده‌های جدید و قیمت مناسب خواهند داشت.

نقاشی جدول های شهری

شرکت خورشید راه با نیروهای متخصص و کادری کاربلد آماده همکاری با سازمان‌ها خصوصی و دولتی و شهرداری تهران و کرج جهت رنگ کاری جدول‌ها برای زیباسازی معابر هست. نقاشی جدول در شرکت خورشید راه با استفاده از بهترین رنگ و ابزار انجام خواهد شد.

نقاشی جدول به ۳ دلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

  • حفظ جداول.
  • جداکردن جاده از خیابان بالاخص در شب.
  • زیباسازی شهر تهران و کرج.