" جدول کاری خیابان با تیمی حرفه‌ای و با تجربه

جدول کاری خیابان

یک گودی ممتد در راستای راه است که برای جمع آوری آب جریان یافته باران در خیابان و انتقال آن به کانال‌های دفع آب‌های سطحی طراحی می‌گردد.

در جدول کاری خیابان که دارای لبه سنگی هستند آبرو به سادگی از تلاقی سطح راه و وجه قائم پیاده رو تشکیل می‌گردد.

آبروهای جدول کاری خیابان موجب هدایت و کاستن آب اضافی جمع شده بر روی خیابان می‌شود و برای عابرین امکان عبور بدون

نیاز به گذر کردن از چالاب‌ها را فراهم می‌کند و از اینرو خطر سر خوردن را تقلیل می‌دهد.

عکسهای گرفته شده در حال اجرای پروژه مختص به تیم خورشید
راه می‌باشد

برای ایجاد آبروهای خیابان عموماً از قطعات بتن پیش ساخته و در پاره‌ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده می‌شود.

با توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع کارگذاری زیاد و رانش خاک قابل توجه باشد،

باید از جداول بتن مصلح استفاده نمود.

برای جمع آوری آبهای سطحی راههای ارتباطی و خیابان‌ها می‌توان از کانیو و با مقاطع V شکل یا نیم دایره از بتن پیش ساخته یا درجا استفاده نمود.

چنانچه از جدول گذاری به صورت سرپوشیده به منظور جمع آوری آب‌های سطحی استفاده شود،

باید بر اساس نقشه‌های اجرایی، دریچه‌های تخلیه و جمع آوری آبهای حاصل از شستشوی خیابان و آب‌های باران به صورت دریچه‌های افقی، عمودی پیش‌بینی کرد.

نوع مصالح، نحوه ساخت، اجرا و نگهداری، باید بر اساس مندرجات آیین نامه‌های معتبر و دستورهای دستگاه نظارت صورت گیرد.

پیمانکاری جدول کاری خیابان ابتدا محور خیابان‌ها و پیاده روها را میخ‌کوبی نموده و پس از ارزیابی و برداشت نیمرخ طولی با توجه به خط پروژه و رقوم میخ‌های برداشت شده.

رقوم کف تمام شده جدول گذاری را مشخص و بر اساس اعداد خواسته شده، اقدام به خاکبرداری محل نماید.

جدول کاری خیابان

مسیر دقیق جدول کاری خیابان در خطوط مستقیم و قوس‌ها، باید با رنگ مشخص شود.

جدول کاری خیابان باید روی پی مستحکم و یکنواخت صورت گیرد، در نقاطی که به علت تراز زمین و نامناسب بودن خاک زیر پی، خاکبرداری اجتناب ناپذیر باشد،

پس از خاکبرداری باید تا تراز موردنظر با مصالح مناسب نظیر سنگ و ملات یا شفته زیرسازی انجام شود.

جدول‌های پیش ساخته باید پس از تراز و نصب، بندکشی و شوند.

جدول کاری خیابان با هدف تقسیم محوطه خیابان، پیاده رو، فضای سبز انجام می شود.

جدول کاری خیابان، همان قطعات پیش ساخته بتنی هستند.

که به دو روش پرس خشک و پرس خیس تولید می شود. هر کدام از این روش ها مزایا و معایبی دارند.

انواع جدول کاری خیابان

برای جدول گذاری از قطعات بتنی پیش ساخته و در پاره ای از موارد بتن درجا استفاده می‌شود.

از آنجایی که ارتفاع جداول بتنی کم است، معمولاً این جداول بدون آرماتور و در صورتی که ارتفاع کارگذاری جداول زیاد و رانش خاک قابل توجه باشد.

باید از جدول های بتنی مسلح استفاده کرد.

برای جمع آوری آبهای سطحی راههای ارتباطی و خیابان ها می‌توان از کانیو و با مقاطع V شکل با نیم دایره از بتن پیش ساخته درجا استفاده کرد.

از پر کاربردترین موادی که برای ایمن سازی خیابان ها و جدا سازی مسیر ها و خیابان ها و کوچه ها استفاده می شود جداول بتنی خیابانی هستند.

انواع جدول کاری خیابان

مواد ساخت جدول بتنی
 1. کانیو
 2. نهری
 3. تک جدول
 4. کتابی

اجرای پروژه

ابتدا پیمانکار محور خیابان و پیاده رو ها را میخ کوبی می‌کند، سپس ارزیابی و با توجه به خط پروژه و رقوم میخ ها، کف تمام شده جدول گذاری را مشخص و اقدام بهاجرای پروژه در محل می‌نماید.

مسیر دقت جدول گذاری و خط ها و قوس ها، باید با رنگ مشخص شود، جدول گذاری باید روی پی مستحکم و یکنواخت صورت گیرد.

در برخی نقاط که خاکبرداری به دلیل تراز نبودن زمین و نامناسب بودن خاک، باید بعد از خاکبرداری باید با مصالح مناسب مثل سنگ و ملات یا شفته تراز شود، در ضمن باید بعد از تراز و نصب بند کشی شوند.

مواد ساخت جدول بتنی

از مخلوط کردن آب و سیمان و شن و ماسه بدست می آید.

تولید جداول بتنی به دو صورت پرسی و سنتی تقسیم می‌شود.

در روش جدول کاری خیابان بتنی سنتی پس از عمل آوری بتن آن را داخل قالب های مخصوص ریخته

و بعد از خشک شدن قالب را باز می‌کنند، این محصول داری مقاومت کمتری می‌باشند.

این دو روش از شایع‌ترین روشهای ساخت جدول کاری خیابان می‌باشد.

اما در تولید جدول بتنی پرسی پس از ریختن داخل قالب توسط دستگاه پرس تحت فشار قرار میگیرد.

و از قالب جدا شده و آماده استفاده می‌شود . این محصول دارای مقاومت بالایی می‌باشد.

از نوع بتنی در فضاهای شهری جهت مرز بندی بین دو محیط و زیباسازی شهرها و هدایت آبهای سطحی استفاده می‌شود.

تمامی مراحل اجرای پروژه برای کانیو، جوی‌ها، جداول کتابی، و روسی یکسان می‌باشد، جز در موارد معدودی که تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

 • تخریب و رگلاژ و تسطیح  سطح مورد نظر
 •  پخش بتن برای زیرسازی
 • نصب تک جدول
 • قالب بندی و بتن ریزی دو طرف کار 
جدول کاری

ابعاد استاندارد جدول

 1. طول جدول (L)
 2. ارتفاع جدول (H )
 3. عرض جدول ( D )
پیاده‌رو سازی

پیاده‌رو سازی

به تمامی راه‌های ارتباطی کنار محوطه ساختمان‌ها و راه‌های ارتباطی دسترسی که عبور ماشین آلات بر روی آن مجاز نباشد، پیاده‌رو گویند.

عملیات پیاده روسازی شامل دو قسمت زیرسازی و روسازی است، جزئیات اجرایی هر قسمت از کار باید مطابق نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی انجام شود.

آماده سازی بستر و زیرسازی پیاده‌رو

برای این کار ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاکریزی بر اساس نقشه‌های اجرایی و رقوم‌های خواسته شده انجام شود.

و در صورتی که برای رسیدن به تراز مورد نظر تنها به عملیات خاکبرداری نیاز باشد.

باید این کار تا رسیدن به زمین با مقاومت کافی ادامه یابد.

خاکبرداری‌های اضافه بر نقشه‌ها باید صورتجلسه شود، اضافه آن تا رسیدن به تراز زیر پی با مصالح مناسب نظیر شفته آهکی، سنگ چین و سایر مصالح مورد تأیید، ساخته و آماده می‌شود.

زیرسازی با شفته آهکی

از شفته آهکی به عنوان زیرسازی پیاده‌روها با قشر زیراساس استفاده می‌شود.این ماده از خاک محل و از مصالح موجود حاصل از خاکبرداری ساخته می‌شود.

با توجه به نوع خاک محل، دانه بندی و میزان رس موجود در آن، آهک به مقدار و کیفیت مناسب به مخلوط اضافه می‌شود.

در نتیجه این اختلاط یون‌های کلسیم موجود در آهک توسط ذرات رس جذب شده و این ذرات به ذرات بزرگتر بدل می‌شوند.

و در نتیجه میزان حد خمیری خاک رس افزایش می‌یابد.

و در مرحله بعدی سخت شدن، با تشکیل آلومینات و سیلیکات کلسیم شفته آهکی حاصل می‌شود.

هرچه درجه حرارت محیط بیشتر باشد، سخت شدن شفته آهکی سریع تر صورت می‌گیرد، از این رو توصیه می‌شود از این ماده در مناطق گرم به کار گرفته شود.

زیرسازی با مخلوط رودخانه‌ای

به منظور زیرسازی پیاده‌روها می‌توان از مخلوط رودخانه‌ای استفاده نمود. مشخصات مخلوط از نظر بزرگترین قطر مصالح و میزان خاک ریزدانه باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی صورت گیرد.

مخلوط باید با ضخامت‌های تعیین شده روی بستر پیاده رو، پخش و تنظیم شده و تا تراکم مورد نظر با وسایل مناسب و مورد تأیید کوبیده شود.

زیرسازی با بلوکاژ

در موارد کم اهمیت و در صورت تأیید دستگاه نظارت برای زیرسازی پیاده‌روها می‌توان از بلوکاژ استفاده نمود.

در این حالت سطح پیاده‌رو با چیدن قلوه‌های درشت به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ cm پوشانیده می‌شود.

و برای پر کردن خلل و فرج آنها و قفل و بست بهتر، شن و ماسه ریزدانه روی قلوه سنگ‌ها، پخش و تا تراکم مورد نظر کوبیده می‌شود.

تا اینکه فضای خالی کاملاً پر شده و یک سانتیمتر شن و ماسه روی تمامی سطوح را بپوشاند.

روسازی پیاده‌رو

روسازی برای محافظت و پوشش پیاده‌روها در مقابل عوامل جوی و فرسایش صورت می‌گیرد.

پس از انجام عملیات زیرسازی بر اساس مندرجات این بخش، عملیات روسازی باید بر اساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی صورت پذیرد.

شروع عملیات

قبل از شروع عملیات اجرایی و بر اساس نقاط اصلی نشانه، پیمانکار باید ابتدا نسبت به پیاده کردن مسیر خیابان اقدام نماید.

برای انجام این کار باید محور مسیر میخکوبی شده و فاصله‌ها بسته به وضعیت و توپوگرافی محل به طور متوسط ۲۰ متر باشد.

در نقاط دو عارضه و در محل شکستگی‌ها، باید فواصل میخ‌ها را کمتر اختیار نمود.

پس از میخکوبی و انجام عملیات ترازیابی، پیمانکار باید این اطلاعات را در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.

پس از تأیید نسبت به شروع عملیات اقدام شود.

روسازی خیابان

روسازی خیابان

سطحی از مصالح سنگی یا مخلوطی از آن و مواد چسباننده با ویژگی‌های فنی مشخص که بر روی بستر خیابان ریخته می‌شود، قشر زیراساس نام دارد.

بسته به شرایط جوی، نوع زمین، امکان دسترسی به مصالح مناسب در منطقه اجرای پروژه و بررسی‌های اقتصادی، روش اجرای کار، تعیین و در مشخصات فنی درج می‌شود.

قبل از اجرا پروژه باید بستر راه کاملاً مهیا باشد،عاری مواد زائد اضافی و طبق پروفیل‌های طولی و عرضی خواسته شده، آماده باشد.

ناهمواری‌ها سطح خاکریز، نباید از ۳ سانتیمتر با شمشمه ۴ متری در جهات مختلف تجاوز نماید.

بیشتر بخوانید

برای دانستن درباره انواع آسفالت پیشنهاد میکنم مقاله زیر را بخوانید.

برآورد هزینه‌های اجرای هر پروژه یکی از تعیین کننده‌ترین مسائل برای انجام هر کاریست.

اجرای قیرگونی و راهها و موانع بر سر انجام این کار