" بایگانی‌های آسفالت کاری در قرچک - شرکت خورشید راه
آسفالت کاری در قرچک

آسفالت کاری در قرچک

آسفالت کاری در قرچک یکی از مهم ترین ویژگی های یک شهر، آسفالت صاف و مناسب برای معابر است و این موضوع یکی از مهم ترین اقدامات و وعده های شهرداری ها و یکی از مشکلات اساسی شهر بیش از ۳۰۰ هزار نفری کرچک است. در سال های اخیر نبود آسفالت مناسب در کوچه ها، خیابان ها و جاده...