" بایگانی‌های آسفالت کار در لواسان - شرکت خورشید راه
آسفالت کاری در لواسان

آسفالت کاری در لواسان

آسفالت کاری در لواسان آسفالت کاری در لواسان : پیش از شروع مراحل اجرا آسفالت، سطح کار بايد آماده و مهيا باشد. چنان چه آسفالت بر روي قشرهاي شني، زيراساس و اساس  اجرا شود، بايد رگلاژ سطوح مورد نظر و پستی و بلندیها آن یکسان بشود. اگر پخش آسفالت روي لایه آسفالت يا بتني...