" بایگانی‌های اسفالت کاری - شرکت خورشید راه
اسفالت کاری در اسلامشهر

اسفالت کاری در اسلامشهر

اسفالت کاری در اسلامشهر خدمات ارائه شده به این منظور شامل آماده سازی و اجرای آسفالت پارکینگ ها، سقف ها، جاده ها، نرده ها و غیره می باشد و درجه بندی و ریل گذاری موارد مذکور نیز در حیطه کاری شرکت خورشید راه می باشد که توسط کارشناسان و کارشناسان متخصص انجام می شود....
آسفالت کاری تراشه

آسفالت کاری تراشه

آسفالت کاری تراشه آسفالت کاری تراشه آسفالت کاری  یکی از کار‌های تخصصی می باشد که توسط یک پیمانکار حرفه‌ای و چندین آسفالت کار انجام خواهد شد. کاربرد اصلی آسفالت بیشتر برای ایجاد پوشش روی جاده‌هاست، اما برای بعضی از محوطه‌ها شهری، پارکینگ، پارک، درزگیری پشت بام‌ها و...
آسفالت کاری کرج

آسفالت کاری کرج

آسفالت کاری کرج خدمات اجرای آسفالت آسفالت به نوعی از ترکیب های قیر و مصالح سنگی انتخابی گفته می شود که برای کف  سطح خیابان ها و پیاده روها و معابر به دلیل پوشش و محافظت روی کاری در مقابل عوامل جوی و جلوگیری از فرسایش سطوح آنها مورد استفاده واقع خواهند شد. بسته به نوع...
آسفالت کاری مکانیزه

آسفالت کاری مکانیزه

آسفالت کاری مکانیزه آسفالت کاری و محوطه کاری آسفالت کاری مکانیزه آسفالت سرد یا همان تراشه آسفالت به مخلوط از خرده های سنگی و قیر مخلوط که مواد ساخت  آن در دمای معمولی مخلوط خواهد شد. محوطه هایی  که مکان بزرگ دارند و از پس قیمت  زیاد  آسفالت و بتن برنمیآید می توانند از...
پیمانکار جدول

پیمانکار جدول

پیمانکار جدول پیمانکار جدول محوطه سازی و جدول کاری عملیات عمرانی است که برای تقسیم فضاهای شهری، ایجاد جوی برای آب های سطح و هدایت این آب ها و هم چنین زیبایی و استفاده بهینه از محیط است. محوطه سازی و جدول کاری از خدمات تخصصی عمران به حساب خواهد آمد که لازمست با در نظر...