" بایگانی‌های خدمات آسفالت کاری - شرکت خورشید راه
خدمات آسفالت کاری

خدمات آسفالت کاری

خدمات آسفالت کاری آسفالت ترکیبی از قیر و مصالح سنگی منتخب است که برای پوشش سطوح خیابان ها، پیاده روها و معابر برای پوشش و محافظت از سطح در برابر عوامل جوی و جلوگیری از فرسایش سطحی آنها استفاده می شود. آسفالت بسته به نوع و درهم تنیدگی مصالح مورد استفاده، نوع قیر، نحوه...