" بایگانی‌های قیمت آسفالتکاری - شرکت خورشید راه
قیمت آسفالتکاری

قیمت آسفالتکاری

آسفالت چیست آسفالت مخلوطی است که از اختلاط ماسه و قیر به دست می آید و قیمت آسفالت به دلیل گرانول متفاوت بودن آن متفاوت است. که برای ساخت و نگهداری جاده ها، کوچه ها و خیابان ها و پشت بام ها و پارکینگ ها، راه آهن، بنادر، باند فرودگاه، مسیرهای دوچرخه سواری، پیاده روها و...